Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

aliss
23:55

February 19 2019

aliss
12:30

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
aliss
00:10
2764 291a 500
Reposted fromgrobson grobson viarenegade4ever renegade4ever

February 15 2019

aliss
09:28
aliss
09:26

February 13 2019

23:46
aliss
23:27

February 10 2019

aliss
23:35
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viarenegade4ever renegade4ever
aliss
23:31
23:31
aliss
23:31
7455 3436 500
Reposted fromdranger dranger viarenegade4ever renegade4ever
aliss
23:31
Reposted frombluuu bluuu viarenegade4ever renegade4ever

February 09 2019

aliss
14:39
00:58

February 06 2019

aliss
11:21
2875 755e 500
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
aliss
11:20
2373 7860 500
Reposted frommikaneko mikaneko viafreeway freeway

February 04 2019

aliss
11:11
3746 466f 500
Reposted frompiehus piehus viawakemeupx wakemeupx
aliss
11:09

January 31 2019

aliss
10:41
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja viahepi hepi
aliss
10:34
9966 617e
Reposted fromTamahl Tamahl viahepi hepi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl