Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

aliss
20:07
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaewuu ewuu

July 15 2018

aliss
20:08
9333 ce5b
Reposted fromspecific-humor specific-humor viahepi hepi
aliss
19:56
1448 985c 500
Reposted fromfungi fungi viahepi hepi
aliss
19:55
5644 d1de 500
Reposted fromczeresnia czeresnia viarenegade4ever renegade4ever

July 12 2018

aliss
20:31
6394 f9b8 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viahepi hepi
aliss
18:04
9525 fcce 500
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony viarenegade4ever renegade4ever
aliss
16:06
2108 c75e 500
Niedziela na katowickim dworcu
Reposted fromZircon Zircon viahepi hepi

July 11 2018

aliss
18:33
5153 e358 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahepi hepi
aliss
18:32
1757 7a95 500
Reposted fromtfu tfu viahepi hepi

July 07 2018

aliss
23:10
23:04

July 03 2018

18:10
5959 4b14 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 02 2018

aliss
19:54
2005 3687 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazodynniwie zodynniwie
aliss
19:54
2164 daa1
aliss
19:50
Melodia mgieł nocnych
Cicho, cicho, nie budźmy śpiącej wody w kotlinie,  lekko z wiatrem pląsajmy po przestworów głębinie...  Okręcajmy się wstęgą naokoło księżyca,  co nam ciała przezrocze tęczą blasków nasyca,  i wchłaniajmy potoków szmer, co toną w jeziorze,  i limb szumy powiewne, i w smrekowym szept borze,  pijmy kwiatów woń rzeźwą, co na zboczach gór kwitną,  dźwięczne, barwne i wonne, w głąb zlatujmy błękitną.  Cicho, cicho, nie budźmy śpiącej wody w kotlinie,  lekko z wiatrem pląsajmy po przestworów głębinie...  Oto gwiazdę, co spada, lećmy chwycić w ramiona,  lećmy, lećmy ją żegnać, zanim spadnie i skona,  puchem mlecza się bawmy i ćmy błoną przezroczą,  i sów pierzem puszystym, co w powietrzu krąg toczą,  nietoperza ścigajmy, co po cichu tak leci,  jak my same, i w nikłe oplątajmy go sieci,  z szczytu na szczyt przerzućmy się jak mosty wiszące,  gwiazd promienie przybiją do skał mostów tych końce,  a wiatr na nich na chwilę uciszony odpocznie,  nim je zerwie i w pląsy pogoni nas skocznie... 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromrudosci rudosci

June 25 2018

aliss
12:10
5109 bdc3
Reposted fromOFFka OFFka viajointskurwysyn jointskurwysyn
aliss
12:07
9516 3dd8
Reposted fromseaweed seaweed viacarol91 carol91
aliss
12:06
Nie ukrywam, że zdarza mi się zamęczać samą siebie pytaniami - “Dlaczego wcześniej nie mogłam tego zrobić?”,
jednak zaraz przypomina mi się najbardziej prawdziwa odpowiedzieć
- “Skoro tego wcześniej tego nie zrobiłam to znaczy, że jednak nie mogłam”.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

June 10 2018

08:22
9987 29ba

Large Vase with Flowers (1880-1888)

Josep Mirabent

aliss
08:17
3598 0d52
Reposted fromonomatopeja onomatopeja viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl