Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

aliss
14:47
1832 2ee1
Reposted fromsarazation sarazation viakentoquer kentoquer

June 24 2017

21:00
7825 58ea 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakentoquer kentoquer
aliss
08:55
6521 068d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarudgierd rudgierd
aliss
08:54
8700 3760 500
aliss
08:53
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viarudgierd rudgierd
aliss
08:50
0879 6d5a
Buongiorno?
Reposted frommartolina martolina

June 23 2017

aliss
22:03
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viaBucefal Bucefal
aliss
21:59
7707 c52a
Definitivo!
Reposted frommistro mistro
aliss
21:46
8002 9b1d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagabrynia gabrynia
aliss
17:02
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności. :))
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastrzepy strzepy

June 22 2017

08:10
aliss
08:05
1151 3f7a 500
<3
Reposted fromapatia apatia viaune-raconteuse une-raconteuse
aliss
08:05
Reposted fromtoft toft viaune-raconteuse une-raconteuse
aliss
08:05
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viaune-raconteuse une-raconteuse
aliss
07:58
7239 7382
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viahydrosphere hydrosphere

June 14 2017

aliss
20:37
aliss
20:36
20:31
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viabrzask brzask
aliss
20:29
5832 c611
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viarawwwr rawwwr
aliss
20:28
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl