Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

aliss
20:28
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viarawwwr rawwwr
aliss
20:28
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viarawwwr rawwwr
aliss
19:53
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viajointskurwysyn jointskurwysyn
aliss
19:53
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent viaphilomath philomath

June 09 2017

aliss
20:38
aliss
20:38
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
aliss
20:36
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viacotarsky cotarsky
aliss
20:35
aliss
20:33
9037 6167 500
Reposted fromcarfreitag carfreitag viamayamar mayamar

June 07 2017

aliss
17:46
aliss
17:41

June 04 2017

aliss
19:10
8858 90c4
nie martwią mnie błędy gramatyczne, jeśli myśl jest dobra: congiuntivo zawsze da się naprawić, idioty już nie.
aliss
19:05
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viaphilomath philomath
aliss
19:04
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
aliss
18:58
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viayeahlow yeahlow
18:57
aliss
18:57

June 01 2017

aliss
19:16
6135 6890 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabaeven baeven

May 22 2017

aliss
06:34
06:30
7459 4986 500

ever-is:

There’s nothing to dislike about this photo 10/10

Reposted fromamusingmurff amusingmurff viablindtext blindtext
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl