Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2019

aliss
18:37
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viasmaller smaller
aliss
18:37
2183 d01f 500
Reposted fromhepi hepi viasmaller smaller

March 05 2019

aliss
17:53
Reposted fromshakeme shakeme viahepi hepi
aliss
17:53
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viahepi hepi

March 04 2019

aliss
18:22
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viacotarsky cotarsky
aliss
18:09
9862 22af
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viacotarsky cotarsky

February 28 2019

23:40
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viasmaller smaller

February 21 2019

aliss
23:55

February 19 2019

aliss
12:30

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
aliss
00:10
2764 291a 500
Reposted fromgrobson grobson viarenegade4ever renegade4ever

February 15 2019

aliss
09:28
aliss
09:26

February 13 2019

23:46
aliss
23:27

February 10 2019

aliss
23:35
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viarenegade4ever renegade4ever
aliss
23:31
23:31
aliss
23:31
7455 3436 500
Reposted fromdranger dranger viarenegade4ever renegade4ever
aliss
23:31
Reposted frombluuu bluuu viarenegade4ever renegade4ever

February 09 2019

aliss
14:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl