Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

aliss
22:58
1540 5286 500
Reposted frompiehus piehus viasmaller smaller
aliss
22:57

May 09 2019

23:06

20 Creative Bookshelves

danamuffins:

1. Yin-Yang

2. READ

3. Upside-down Shelf

4. Table-inset Shelf

5. Falling Books Shelf

6. Pac Man Shelf

7. Bed Shelf

8. Mario Shelf

9. Map of the USA Shelf

10. Shelf with a Reading Nook

11. Tree Branch Shelf

12. Hanging Binders

13. Tree Shelf

14. Reading Pod Shelf

15. Geometric Shelf

16. Nest Shelf

17. Ring Shelf

18. Letters Shelf

19. Chair Shelf

20. Another Tree Shelf

awesome :D

omg i love the READ one

My favourite is the ring shelf. 

Reposted fromjagu jagu viageneralizacja generalizacja
aliss
23:03
aliss
21:30
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viaNamietnik Namietnik
aliss
21:20
2086 4c47 500
Reposted fromhwaiting hwaiting viaNamietnik Namietnik

May 08 2019

aliss
21:47
0419 b743 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viahepi hepi

May 07 2019

aliss
21:27
8038 8171
Reposted frompunisher punisher viahepi hepi
aliss
21:27
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viahepi hepi
aliss
01:16
aliss
01:16
aliss
01:15
9416 7678 500
no
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
aliss
01:12
9370 8a33 500

May 02 2019

aliss
20:51
5027 aa43 500
Reposted frompiehus piehus viahepi hepi
aliss
20:49
aliss
20:46
aliss
20:45
7430 c598 500
Reposted fromsoftboi softboi

May 01 2019

aliss
22:49

April 29 2019

aliss
23:27
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
aliss
23:19
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl